NOVA quizzer->Astroquiz marts 2009

1. generation
2. generation
3. generation
4. generation
(0,734; 0,249; 0,018)
(0,734; 0,239; 0,028)
(0,734; 0,229; 0,038)
(0,734; 0,219; 0,048)
I
II
III
Ingen af grupperne
1,54 millioner lysår
2,04 millioner lysår
2,54 millioner lysår
3,04 millioner lysår
1,5 AU
2,0 AU
2,5 AU
3,0 AU
90%
93%
96%
99%
2 gram/kvadratmeter
20 milligram/kvadratmeter
20 mikrogram/kvadratmeter
20 nanogram/kvadratmeter
Callisto
Ganymedes
Europa
Titan
1%
15%
60%
98%
Silur (443-416 millioner år siden)
Devon (416-359 millioner år siden)
Kultiden (359-299 millioner år siden)
Kridttiden (146-65 millioner år siden)
78%
85%
92%
99%
1851
1855
1865
1872
Tallinn
Riga
Vilnius
Kaliningrad (tidligere Königsberg)